Obsah webových stránek CHEIRÓN a.s. je dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, určený výhradně odborníkům. Pokračováním na tyto stránky prohlašujete, že jste odborníkem v smyslu zákona č. 40 /1995 Sb. V případě, že na tyto stránky vstoupí osoba, která není odborníkem ve smyslu zákona, vystavuje se riziku vyplývajícího z nesprávného pochopení obsahu těchto stránek.

Jsem odborník Nejsem odborník
Česky English Deutsch Russian Español

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Chráníme životní prostředí

Chráníme životní prostředíRecyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí.

Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody, vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 51,38 MWh elektřiny, 3 650,24 litrů ropy, 196,20 m3 vody a 0,95 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,45 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 40,68 tun. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 69 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 31 %. Certifikát tedy vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL, ovšem s ohledem na spotřebiče uvedené na trh naší společností v roce 2015.

Certifikát