Obsah webových stránek CHEIRÓN a.s. je dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, určený výhradně odborníkům. Pokračováním na tyto stránky prohlašujete, že jste odborníkem v smyslu zákona č. 40 /1995 Sb. V případě, že na tyto stránky vstoupí osoba, která není odborníkem ve smyslu zákona, vystavuje se riziku vyplývajícího z nesprávného pochopení obsahu těchto stránek.

Jsem odborník Nejsem odborník
Česky English Deutsch Russian Español

Fulltext de

Breadcrumb navigation

Home > Service

Service

Zu den Dienstleistungen der Gesellschaft CHEIRÓN a. s. gehört auch das Service für alle hergestellten elektronischen Absauggeräte während und nach der Garantiezeit.

Falls Sie an dem Service interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.

Kontaktformular

Your personal information will only be used for the purpose of responding. For more information, see Datenschutz