Obsah webových stránek CHEIRÓN a.s. je dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, určený výhradně odborníkům. Pokračováním na tyto stránky prohlašujete, že jste odborníkem v smyslu zákona č. 40 /1995 Sb. V případě, že na tyto stránky vstoupí osoba, která není odborníkem ve smyslu zákona, vystavuje se riziku vyplývajícího z nesprávného pochopení obsahu těchto stránek.

Jsem odborník Nejsem odborník
Česky English Deutsch Russian Español

Fulltext ru

Breadcrumb navigation

Введение > Сервис

Сервис

Сервисный контакт

Частью услуг, предлагаемых компанией CHEIRÓN a.s., является гарантийное и послегарантийное обслуживание всех производимых электронных экстракторов.

Если вам требуется обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Контактный формуляр

Your personal information will only be used for the purpose of responding. For more information, see Принципы обработки персональных данных